Formularz do pobrania bezpłatnego biletu


2. WYRAŻAM ZGODĘ NA PRZESŁANIE INFORMACJI MAILOWEJ O KOLEJNEJ EDYCJI TARGÓW DOMÓW I MIESZKAŃ W KRAKOWIE:Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań, jako administrator Państwa danych osobowych, informuje:

 

  1. Administratorem danych osobowych ujętych w powyższym formularzu jest Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań z siedzibą w Krakowie przy ul. Kamiennej 19. Podstawą do pozyskania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą. Stowarzyszenie nie pozyskuje danych osobowych bez zgody osób, których one dotyczą. Stowarzyszenie nie pozyskuje danych osobowych bez zgody osób, których one dotyczą.
  2. Dane kontaktowe (adres e-mail) zbierane są w celach marketingowych - przesyłania materiałów informacyjnych oraz reklamowych dotyczących Targów Domów i Mieszkań oraz powiadomień o kolejnych edycjach Targów. Katalog targowy zostanie przesłany po zakończeniu Targów. Podanie danych jest dobrowolne.
  3. Każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, oraz otrzymania ich kopii, sprostowania (poprawiania) danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych; wniesienia skargi do organu nadzorczego; usunięcia danych.
  4. Dane osobowe, wskazane w pkt. 2, będą przechowywane przez okres organizowania przez Stowarzyszenie Targów Domów i Mieszkań, chyba że osoba której dane dotyczą, skorzysta z uprawnień wskazanych w pkt. 4 powyżej, skutkujących usunięciem danych.
  5. Dane osobowe nie są udostępniane lub przekazywane innym podmiotom za wyjątkiem organów uprawnionych do pozyskania danych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa. Dostęp do danych osobowych może uzyskać podmiot świadczący na rzecz Stowarzyszenia usługi informatyczne, w zakresie niezbędnym do serwisowania systemu informatycznego, a także podmiot świadczący na rzecz Stowarzyszenia obsługę newslettera.
  6. Dane osobowe nie są wykorzystywane do profilowania.
  7. Zastosowane zostały środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych zgodnie z wymogami określonymi w przepisach o ochronie danych.
  8. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
SBDiM
ul. Kamienna 19
30-001 Kraków
tel. 12 630 17 57
biuro@sbdim.pl

Copyrighted © Ekropka 2014

„Serwis wykorzystuje pliki Cookies. Dowiedz się więcej lub zamknij komunikat.